Integritetspolicy

Senast uppdaterad den 31-oct-2022
Datum för ikraftträdande 31-oct-2022

Denna integritetspolicy beskriver den policy som tillämpas av M/S Donalda Grebbestad, Molto Bene AB, Härlidsvägen 14, Grebbestad, - 457 72, Sverige, e-post: info@donalda.se, telefon: 0730 94 58 48 om insamling, användning och utlämnande av din information som vi samlar in när du använder vår webbplats ( https://donalda.se ). ("Tjänsten"). Genom att få tillgång till eller använda tjänsten godkänner du att din information samlas in, används och lämnas ut i enlighet med denna integritetspolicy. Om du inte samtycker till samma sak ber vi dig att inte få tillgång till eller använda tjänsten.

Vi kan när som helst ändra denna sekretesspolicy utan föregående meddelande till dig och kommer att lägga ut den reviderade sekretesspolicyn på tjänsten. Den reviderade policyn träder i kraft 180 dagar från det att den reviderade policyn publiceras i tjänsten och din fortsatta tillgång till eller användning av tjänsten efter denna tid innebär att du godkänner den reviderade integritetspolicyn. Vi rekommenderar därför att du regelbundet granskar den här sidan.

INFORMATION SOM VI SAMLAR IN:
Vi kan komma att samla in och behandla följande personuppgifter om dig om du använder vårt kontaktformulär:

Namn
E-post
Mobil

HUR VI ANVÄNDER DIN INFORMATION:
Vi kommer att använda den information som vi samlar in om dig för följande ändamål:

Hantera kundorder
Om vi vill använda din information för något annat ändamål kommer vi att be dig om samtycke och kommer att använda din information endast när vi fått ditt samtycke och då endast för det eller de ändamål för vilka samtycke ges, såvida vi inte är skyldiga att göra något annat enligt lag.

LAGRING AV DIN INFORMATION:
Vi kommer att behålla dina personuppgifter hos oss i 90 dagar till 2 år efter det att användarna avslutar sina konton eller så länge som vi behöver dem för att uppfylla de syften för vilka de samlades in enligt denna sekretesspolicy. Vi kan behöva behålla viss information under längre perioder, t.ex. för att föra register/rapportera i enlighet med tillämplig lag eller av andra legitima skäl, t.ex. för att upprätthålla lagliga rättigheter, förebygga bedrägerier osv. Återstående anonym information och aggregerad information, där ingen av dem identifierar dig (direkt eller indirekt), kan lagras på obestämd tid.

DINA RÄTTIGHETER:
Beroende på tillämplig lag kan du ha rätt att få tillgång till och rätta eller radera dina personuppgifter eller få en kopia av dina personuppgifter, begränsa eller invända mot aktiv behandling av dina uppgifter, be oss dela (överföra) dina personuppgifter till en annan enhet, återkalla det samtycke du gett oss till att behandla dina uppgifter, rätt att lämna in ett klagomål till en lagstadgad myndighet och andra rättigheter som kan vara relevanta enligt tillämplig lag. För att utöva dessa rättigheter kan du skriva till oss på info@donalda.se. Vi kommer att svara på din begäran i enlighet med tillämplig lag.

Du kan välja bort direktmarknadsföringskommunikation eller profilering som vi utför i marknadsföringssyfte genom att skriva till oss på info@donalda.se.

Observera att om du inte tillåter oss att samla in eller behandla de begärda personuppgifterna eller återkallar ditt samtycke till att behandla dem för de begärda ändamålen, kan det hända att du inte kan få tillgång till eller använda de tjänster för vilka dina uppgifter begärdes.

COOKIES ETC.
Om du vill veta mer om hur vi använder dessa och om dina val i samband med denna spårningsteknik, se vår Cookiepolicy.

SÄKERHET:
Säkerheten för din information är viktig för oss och vi kommer att använda rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller obehörig ändring av din information under vår kontroll. Med tanke på de inneboende riskerna kan vi dock inte garantera absolut säkerhet och följaktligen kan vi inte säkerställa eller garantera säkerheten för all information som du överför till oss och du gör det på egen risk.

KLAGOMÅL / DATASKYDDSOMBUD:
Om du har några frågor eller funderingar om behandlingen av dina uppgifter som finns hos oss kan du skicka ett e-postmeddelande till vårt klagomålsansvariga på M/S Donalda Grebbestad, Molto Bene AB, Härlidsvägen 14, Grebbestad, e-post: info@donalda.se. Vi kommer att behandla dina klagomål i enlighet med tillämplig lag.

Translate »
Call Now Button